ss
Aktuality
Den otevřených dveří 16.02.2018 Ing. Petr Benda
Vloženo dne 08. 01. 2018 - 14:05h

Pozvánka na Den otevřených dveří

Srdečně zveme všechny zájemce o studium na naší škole na Den otevřených dveří, který se bude konat 16.2.2018 od 8:00 - 10:00 a 14:00 - 17:00 h.

 

Ke studiu přijímáme žáky s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami a autismem. K přijetí na naši školu je vždy nutné mít doporučení ze Speciálně-pedagogického centra či Pedagogicko-psychologické poradny. Pokud vám uvedené termíny nevyhovují, je možné si prostřednictvím e-mailu domluvit návštěvu i na jiný den (zástupkyně ředitelky sestakova@sss-ou.cz, pro SŠ a SOU smejkalova@sss-ou.cz a pro OU stefkova@sss-ou.cz).

Využijte toho, že všechny dveře naší školy jsou pro Vás tento den otevřeny, můžete se zúčastnit výuky, prohlédnout si odborné učebny a informovat se o studiu na naší škole.

Přehled nabízených studijních oborů na škole naleznete v záložce Studijní obory - školní vzdělávací programy.

 

Těší se na Vás pedagogický sbor školy