ss
Plán ICT

Roční plán využití internetu,
úroveň ICT 2017/2018

Náplň práce ICT koordinátora metodika spočívá v plnění těchto hlavních oblastí ve škole:

  • metodicky pomáhat kolegům v integraci ICT do výuky většiny předmětů,
  • doporučovat a koordinovat další ICT vzdělávání pedagogických pracovníků,
  • koordinovat užití ICT ve vzdělávání,
  • koordinovat nákupy a aktualizace software,
  • zpracovávat a realizovat v souladu se školním vzdělávacím programem ICT plán školy,
  • koordinovat provoz informačního systému školy.

Vzhledem k tomuto zaměření práce ICT koordinátora budou pokračovat i v letošním školním roce práce zaměřené na:

  • Sledování novinek na trhu projekční techniky, videokonferencí, digitálních učebnic, komunikačních programů a dalších technologií
  • Kontrole bezpečnostních předpisů související s ICT, zákonu o odpadech, doporučení BOZP týkající se použití dataprojektorů,nábytku a dalších zařízení
  • Návrh vhodných  projekční zařízení, interaktivní tabule, plátna a další projekční zařízení pro konkrétní použití ve výuce.
  • Pomáhat kolegům s využitím školního webu, školní matriky,metodicky vést při zveřejňování informací
  • Spolupráci s vyučujícími ICT, přípravou pravidel pro použití HW a SW ve škole,
  • dodržování licenčních pravidel a smluv.
  • Odborně garancí nákupů zboží a služeb souvisejících s ICT
  • Sledování novinky v oblasti výukového software, informačních zdrojů a vybírání vhodných produktů pro splnění ŠVP
  • Pomoc kolegům organizovat školní žákovské projekty po stránce využití ICT, poskytnutí IT podpory
  • Pomoc kolegům ve využití ICT v „jejich“ předmětu, sledování novinek ve všech oborech, předmětech
  • Používání v praxi moderních didaktických metod, používání moderní techniky pro podporu výuky, zvládání e-learningové výuky apod.

Na škole jsou v současné době tři učebny výpočetní techniky a tři učebny multimediální, což jsou učebny určené hlavně pro výuku cizích jazyků, ale i ostatních předmětů s využitím PC a interaktivní tabule s dataprojekltorem. Tyto učebny jsou využívány opravdu v maximálním měřítku a staly se oblíbenými jak pro učitele, tak pro žáky.
V letošním roce žáci budou pracovat opět na celoročním projektu, na jehož prezentaci využijí veškeré dostupné techniky na škole.

Zpracovala: Martin Heger

Základní údaje o škole

Celkový počet učeben

24

Odborné učebny

8

Počet učeben výpočetní techniky

3

Vybavení školy ICT

Počítačová síť je vybudovaná převážně svépomocí. Segmenty pracují s rychlostí 1000 a 100Mbps. Obě části školy jsou připojeny k síti Internet s celkovou přenosovou rychlostí 1000Mbit/s Full Duplex.

Učebny VYT

Hardware: K dispozici jsou 3 učebny na SŠ výpočetní techniky.

V učebně č. 1 je 16 PC včetně 1 lektorského PC. Počítače jsou v konfiguraci: CPU AMD Athlon 64 3200+ 2Ghz, 1GB RAM, 80GB HDD, 17“ LCD monitor s možností zapůjčení braillského řádku.

V učebně č. 2 je nyní 17 PC v konfiguraci: CPU AMD Sempron 2200, 1GB RAM, 40GB HDD, 19“ LCD monitor, reproduktory. Software je využíván stejný jako v učebně č. 1. V učebně je také umístěn dataprojektor.

V učebně č. 3 jsou NB v konfiguraci: Toshiba Satellite Pro L670, Intel Core i3 Mobile 2.53 GHz,HDD 320 GB, 4 GB RAM, 17“ LCD

Každý počítač je připojen do školní LAN sítě a k internetu. Z počítačů je také možné tisknout na laserovou tiskárnu HP LaserJet 1100, která je v učebně č.1  umístěna. A scenovat ze skeneru. V učebně je také umístěn dataprojektor.
Software: Operační systém využíváme Windows XP Pro a Windows 7 Professional, které jsme zakoupili v rámci programu SELECT pro školy, Microsoft Office 2010, Z výukových programů to jsou ASPI, MountBlue. Antivirový program: Eset NOD.
Na počítačích je nainstalován softwar Winmonitor, JAWS, ZOOM Text.

Studenti mají každý den možnost využívat učebnu po vyučování (od 16:00 do 18:00 hod.) na přípravu studijních materiálů a vyhledávání studijních materiálů na internetu. Dozor je zajištěn z řad ICT pracovníků.

Kabinety a ostatní kanceláře

Hardware: Všechny počítače jsou připojeny k počítačové síti a k síti Internet. Počítače jsou všechny minimálně v konfiguraci CPU 1GHz a vyšší. Operační paměť je minimálně 512MB a vyšší, monitor: 17“ LCD.

Ve sborovně je umístěno 1 PC připojené do LAN a internetu.

Software: Operační systém jsou využíván Windows XP SP3, kancelářský balík MS Office 2003 včetně PowerPointu a MS Outlook. MS Outlook je využíván i pro správu poštovních schránek pedagogů. Každý pedagog má svoji poštovní schránku ve formátu prijmeni@sss-ou.cz.

Kancelář ICT

V kanceláři ICT jsou celkem 5 PC.

  1. Pracovní stanice správce sítě v konfiguraci:
    CPU Dual-Core E5300, 2GB RAM, 120GB HDD, 22“ monitor.
    OS: Windows XP, MS Office 2003 Pro, WinBraill, OBR – rozpoznávání braillského písma a převod do černotisku.
  2. Server – HP, sberač dat z LAN sítě a úložiště veškerých dokumentů vč. e-mailů v konfiguraci:
    CPU Intel  XEON , 4GB RAM, 2x4TB HDD SAS, DVD-RW.
    Software: OS Windows 2012 R2, Active Directory.
  3. Mail server + GateWay - zpracovává data z internetu:
    CPU Intel Pentium 4 2,8GHz, 2GB RAM, 500GB HDD.
  4. Server zabezpečující chod stravovacího systému:
    CPU Intel 3GHz, 2x512MB, HDD 250GB
  5. CPU Intel Celeron 430@1.80GHz , 1GMB DDR, RAID 150GB.

Dále kancelář ICT disponuje tiskárnami: braillská tiskárna Index Basic-D, Index Everest, HP Color LaserJet 2600n a scanner HP ScanJet 2300c.

Infocentrum

Kancelář knihovny a infocentra obsahuje 2 PC vč. 17“ LCD monitoru a braillskou tiskárnu Index Everest.

Používáme operační systémy Windows XP Pro, Windows 2003 server, Win 7. Z kategorie kancelářských balík používáme MS Office 2003 Pro, 2007 Pro.

Ve škole je k dispozici digitální kopírovací stroj připojený k počítačové síti. Toto zařízení umožňuje tisk i černo-bílé skenování z počítačů umístěných v kancelářích až do formátu  A3. Tento tisk probíhá pomocí tiskového serveru.

Výpočetní technika je využívána nejen pro výuku počítačových předmětů, ale i v hodinách obchodní korespondence, účetnictví, ekonomiky.

Ve škole je možnost připojení k Wifi síti.