ss
Maturita - opravné a náhradní termíny - podzim 2017

Maturitní zkouška podzim 2017 - náhradní a opravný termín

Obor Praktická zkouška a obhajoba  závěrečné práce 1.9.2017 - 20.9.2017 Ústní zkoušky společné části i profilové části MZ od 11.9. - 20.9.2017 Didaktické testy a písemné práce společné části MZ 1.9.-10.9.2016
Masér sportovní 1.9.2017 (pátek) 13.9.2017 (středa) Jednotné zkušební schéma bude stanoveno ministersvem
Sociální činnost   13.9.2017 (středa) Jednotné zkušební schéma bude stanoveno ministersvem
Obchodní akademie 1.9.2017 (pátek)   Jednotné zkušební schéma bude stanoveno ministersvem