zs

Muzikoterapie

Součástí speciální péče na naší škole je muzikoterapie podle švédské FMT-metody. Terapeutickou péči provádí PhDr. Katarína Grochalová, diplomovaná hudební terapeutka,   obor studovala přímo ve Švédsku, které je kolébkou FMT-metody a zatím také jediným školícím místem. FMT je vhodná pro děti mentálně postižené, děti s poruchami učení a chování.

 

Bližší informace o muzikoterapii a rozhovor s PhDr. Katarínou Grochalovou najdete na http://www.muzikoterapie.cz/ .