zs

CO JE TO SPECIFICKÁ PORUCHA UČENÍ (SPU) ?

 

...MINIMÁLNÍ PORUCHA S MAXIMÁLNÍMI NÁSLEDKY!

      V naší škole se věnujeme nápravě SPU na 1. i 2. stupni ZŠ.

     Na 1. stupni se reedukaci dyslexie, dysortografie a dyskalkulie věnuje speciální pedagog na celý úvazek. Náprava probíhá v učebně Speciální péče, která je vybavena speciálními pomůckami. Důraz je zde kladen především na rozvoj percepčních kognitivních funkcí a posílení pozornosti, činnosti zaměřené na orientaci v čase, prostoru a program rozvíjení základních dovedností pro čtení, psaní a počítání.

     Při reedukaci na 2. stupni je náprava SPU zaměřena na jazykové vyučování a práci s textem; u dětí s těžší poruchou učení a těm, které dosud nenavštěvovaly reedukaci se musí věnovat čas i rozvoji percepčních schopností. V matematice se navazuje na dosaženou úroveň matematických znalostí.

 

     
"chobotnička pro dyslektiky"
      
náprava dyskalkulie