ss
Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - obecně

Ke studiu přijímáme žáky s jakýmkoli zdravotním znevýhodněním.  

Přihláška ke vzdělávání musí být doručena do školy nejpozději 1. 3. 2017.

 

Pro přijetí je nutné:                                    

 1. Vyplnit si přihlášku, kterou zakoupíte v prodejně SEVT, a.s. na České 14, Brno, nebo si ji vytisknete přihlášku zde.
  Název školy vepíšete: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2
  Obory s kódy vepíšete dle výběru:
  Masér sportovní a rekondiční 69-41-L/02
  Obchodní akademie 63-41-M/02
  Sociální činnost 75-41-M/01
  Rekondiční a sportovní masér 69-53-H/01
  Pečovatelské služby 75-41-E/01
  Textilní a oděvní výroba 31-57-E/01
   
 2. Na přihlášce si musíte nechat potvrdit od lékaře svoji zdravotní způsobilost. Uvádíme podmínky zdravotní způsobilosti podle sbírky zákonů č.211/2010, nařízení vlády ze dne 31. května 2010 pro jednotlivé obory zde.
 3. Na přihlášce si musíte od základní školy nechat potvrdit prospěch za 3 poslední pololetí ze školy, ve které žák plnil povinnou školní docházku. Pokud nejste již žákem školy, musíte k přihlášce doložit kopie vysvědčení z posledních tří pololetí, ve kterých jste plnili povinnou školní docházku.
 4. Musíte k přihlášce doložit doporučení ze speciálně pedagogického centra SPC nebo pedagogicko psychologické poradny PPP. Toto doporučení Vám vydá to SPC nebo PPP, ve kterém jste vedeni. Přehled SPC a PPP s jejich kontakty naleznete zde.
 5. Přihlášku je nutné doručit do školy tak, aby ve škole fyzicky byla nejpozději 1. března 2017. Přihlášku je možné poslat poštou na adresu Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Kamenomlýnská 2, Brno 603 00, nebo ji můžete zanechat na vrátnici školy.
 6. Pozvánku na přijímací řízení (jednotná zkouška ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a ze vzdělávacího oboru Matematika u maturitních oborů, pohovor u oborů zakončených závěrečnou zkouškou), dostanete již s konkrétními informacemi 14 dní před konáním přijímacího řízení.
 7. Po zveřejnění výsledků o přijetí musíte svůj úmysl vzdělávat se na naší škole doložit odevzdáním zápisového lístku. Odevzdání musí provést zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka a to nejpozději do 10 pracovních dní ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí. Stručné informace, kde dostanete zápisový lístek, naleznete zde.

Náležitosti pro přijímací řízení na školní rok 2017/2018 - obecně

Obory zakončené maturitní zkouškou (stupeň vzdělání střední s maturitní zkouškou):

Do oborů níže jmenovaných, zakončených maturitní zkouškou, přijímáme uchazeče, kteří splní uvedená kritéria viz odkaz Kritéria pro přijetí.

 

Obory:

 • Masér sportovní a rekondiční 69-41-L/02 
 • Sociální činnost 75-41-M/01
 • Obchodní akademie 63-41-M/02

Termíny přijímacích zkoušek: 12.4.2017 a 19.4.2017 – 14 dní před konáním zkoušek dostanete poštou pozvánku.

 

Obory zakončené závěrečnou zkouškou (stupeň vzdělání střední s výučním listem):

Do oborů níže jmenovaných, zakončených závěrečnou zkouškou, přijímáme uchazeče, kteří splní uvedená kritériaviz odkaz Kritéria pro přijetí.

 

Obory:

 • Rekondiční a sportovní masér 69-53-H/01
 • Pečovatelské služby 75-41-E/01­
 • Textilní a oděvní výroba 31-57-E/01

 

Termíny ústních pohovorů: 24.4.2017 a 25.4.2017 – 14 dní před konáním pohovorů dostanete poštou pozvánku.

Podrobná kritéria pro přijetí naleznete aktualizovaná na stránkách školy www.sss-ou.cz v záložce Přijímací zkoušky, Kritéria pro přijetí.