ss
Přijímací řízení

2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2018/2019

 

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku střední školy do oborů vzdělávání:

 

63-41-M/02 Obchodní akademie

39-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční

75-41-M/01 Sociální činnost

69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér

75-41-E/01 Pečovatelské služby

66-51-H/01 Prodavač

 

Přihlášky ke vzdělávání a doporučení z PPP či SPC je nutné na školu dodat do pondělí 14. května 2018

 

Přijímací pohovor/školní přijímací zkouška se bude konat dne 5. června 2018 v budově školy.

 

Podrobnější informace naleznete v záložce: Přijímací řízení – Kritéria pro přijetí - 2. kolo